Motie : Motie van het lid Van Nispen c.s. over een onderzoek naar de LEBZ

Download

Indieners

  • Indiener
    Michiel van Nispen, Kamerlid SP
  • Medeindiener
    C.N. van den Berge, Tweede Kamerlid
  • Medeindiener
    A.H. Kuiken, Tweede Kamerlid

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 149
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 32 Voor
PVV 20 Voor
CDA 19 Voor
D66 19 Voor
GroenLinks 14 Voor
SP 14 Voor
PvdA 9 Voor
ChristenUnie 5 Voor
PvdD 4 Voor
50PLUS 3 Voor
DENK 3 Voor
SGP 3 Voor
FVD 2 Voor
Krol 1 Voor
Van Kooten-Arissen 1 Voor

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

34843-69 Onderzoeksrapport 'Onderzoek taken en taakuitvoering Landelijke Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken'

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan de minister van Justitie en Veiligheid vragen aan te geven wanneer het eindrapport van de Commissie Hendriks naar de Kamer wordt gestuurd.

Indiener A.M. Brood, griffier

Verslag van een schriftelijk overleg

31015-244 Verslag van een schriftelijk overleg over de tussenrapportage van de tijdelijke onderzoekscommissie Georganiseerd Sadistisch Misbruik van Minderjarigen (Kamerstuk 31015-240)

Indiener P.H. van Meenen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Brief regering

35349-19 Reactie op diverse verzoeken aangaande onderzoek naar ritueel misbruik en sektes

Indiener F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid

Verslag van een schriftelijk overleg

34843-44 Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. vroegtijdige aanpak seksueel misbruik

Indiener P.H. van Meenen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Activiteiten

Wet uitbreiding slachtofferrechten (35349)

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 19:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedures en brieven (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedures en brieven (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedures en brieven (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Seksueel geweld en kindermisbruik

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:59