Motie

Motie van het lid Sjoerdsma c.s. over het versimpelen van de visumprocedures

Download Download

Indieners