Motie (gewijzigd/nader)
Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

Gewijzigde motie van het lid Ouwehand over de wooncrisis beëindigen door een krimp van het aantal dieren in de veehouderij (t.v.v. 35570-27)

Download Download

Ondertekenaars