Motie

Motie van het lid Azarkan over intensiveren van de bewustwordings-, meldings- en voorlichtingscampagnes in het kader van discriminatiebestrijding

Download Download

Indieners