Motie

Motie van de leden Segers en Klaver over ontwerpen van een nationaal isolatieprogramma

Download Download

Indieners


Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 32
PVV 20
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 4
50PLUS 3
DENK 3
SGP 3
Krol 1
Van Haga 1
Van Kooten-Arissen 1
Tegen
FVD 2
Vergissing
PVV

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

12-11-2021
30196-770Hoofdlijnen nationaal isolatieprogramma

15-10-2021
32847-820Evaluaties Nationaal Energiebespaarfonds en Subsidie energiebesparing eigen huis

01-03-2021
32813-667Subsidie Energiebesparing Eigen Huis, moties m.b.t. Nationaal Isolatieprogramma en Warmtefonds

20-10-2020
32847-686Overzicht toezeggingen algemeen overleg klimaatakkoord gebouwde omgeving

28-09-2020
32813-570Stand van zaken Klimaatakkoord Gebouwde Omgeving