Motie

Motie van het lid Asscher c.s. over afzien van de verlaging van de maximale inkomensgrens

Download Download

Indieners