Motie

Motie van het lid Dijkhoff c.s. over een marktconsultatie onder welke voorwaarden marktpartijen bereid zijn te investeren in kerncentrales in Nederland

Download Download

Indieners


Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 32
PVV 20
CDA 19
SGP 3
FVD 2
Krol 1
Van Haga 1
Tegen
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 4
50PLUS 3
DENK 3
Van Kooten-Arissen 1

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

07-07-2021
32645-96Rapport KPMG inzake Marktconsultatie kernenergie

17-02-2021
34682-80Afronding nahangprocedure Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

03-11-2020
35167-29Initiële reactie op het ENCO-rapport