Motie (gewijzigd/nader) : Gewijzigde motie van het lid Van Meenen c.s. over het alsnog toekennen van aanvragen uit de lerarenbeurs t.v.v. 35300-VIII-215

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  Paul van Meenen, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Lisa Westerveld, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Peter Kwint, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  K.A.E. van den Hul, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  M.R.J. Rog, Tweede Kamerlid

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 113
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Voor
PVV 20
D66 19
CDA 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
PvdD 4
SGP 3
50PLUS 3
DENK 3
FVD 2
Van Kooten-Arissen 1
Krol 1
Van Haga 1
Tegen
VVD 32
ChristenUnie 5

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

35570-VIII-9 Uitvoering van de gewijzigde motie van het lid Van Meenen c.s. over het alsnog toekennen van aanvragen uit de lerarenbeurs

Indiener A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Activiteiten

VAO Onderwijs en corona (primair en voortgezet onderwijs) (AO d.d. 03/09)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Extra-procedurevergadering commissie OCW Groslijst controversieel verklaren

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Onderwijs en corona VIII, funderend onderwijs, leraren en examens

Notaoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45
Naar boven