Motie

Motie van het lid Azarkan over robuuste waarborgen dat de doelmatigheid van de herstelmiddelen wordt getoetst

Download Download

Indieners


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

24-07-2020
21501-20-1575Verslag buitengewone Europese Raad van 17 tot en met 21 juli 2020