Motie

Motie van de leden Asscher en Jetten over overheidsopdrachten alleen voor organisaties en bedrijven met een stevig antidiscriminatiebeleid

Download Download

Indieners