Motie (gewijzigd/nader)
Europese Raad

Gewijzigde motie van de leden Ouwehand en Van Raan over energie uit houtige biomassa niet langer als duurzame energie aanmerken (t.v.v. 21501-20-1499)

Download Download

Ondertekenaars