Motie (gewijzigd/nader)
Vreemdelingenbeleid

Gewijzigde motie van het lid Jasper van Dijk c.s. over het herplaatsen van 2.500 alleenstaande minderjarige asielzoekers uit Griekenland (t.v.v. 19637-2617)

Download Download

Ondertekenaars