Motie (gewijzigd/nader)
Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

Gewijzigde motie van de leden Van den Hul en Futselaar over ook compensatie voor andere studenten die ten gevolge van de coronacrisis studievertraging hebben opgelopen (t.v.v. 31288-851)

Download Download

Ondertekenaars