Motie

Motie van de leden Van den Hul en Futselaar over ook compensatie voor andere studenten die ten gevolge van de coronacrisis studievertraging hebben opgelopen

Download Download

Indieners