Motie

Motie van het lid Karabulut c.s. over een royale generieke schadeloosstelling voor Defensiepersoneel dat ziek werd door te werken met chroom-6

Download Download

Indieners