Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

31265-95 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 9 juni 2021, over Adoptie

Indiener P.H. van Meenen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan bewindspersoon - Verzoek reactie minister voor Rechtsbescherming op motie over de verjaringstermijn in adoptiezaken afschaffen

Indiener A.W. Westerhoff, griffier

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over Ouderschap en adoptie (Kamerstuk 31265-72)

Indiener P.H. van Meenen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Motie

33836-53 Motie van het lid Van Nispen c.s. over het onderzoek door de commissie-Joustra naar mogelijke misstanden bij interlandelijke adopties in het verleden

Indiener M. van Nispen, Tweede Kamerlid

Motie

33836-48 Motie van het lid Bergkamp c.s. over het wegnemen van de knelpunten in de regeling voor meerouderschap

Indiener V.A. Bergkamp, Tweede Kamerlid

Motie

28345-215 Motie van het lid Westerveld over onderzoek naar oplossingen voor het probleem van ouderverstoting

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

33836-31 Motie van het lid Van der Graaf c.s. over een wettelijk startpunt voor het verdelen van zorgplichten over beide ouders

Indiener S.J.F. van der Graaf, Tweede Kamerlid

Activiteiten

EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 02:15

VAO Personen- en familierecht (AO d.d. 16/5)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:35

VAO Huiselijk geweld/Kindermishandeling (AO d.d. 24/04)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 15:00

VAO Personen- en familierecht (AO d.d. 11/12)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 20:00

Einde vergadering: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 23:10

Procedures en brieven (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Ouderschap en adoptie

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Procedures en brieven (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 15:30

Procedures en brieven (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Extra procedurevergadering Justitie en Veiligheid (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00

Adoptie (wordt tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Adoptie

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aansluitend aan de Stemming: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:59