Motie : Motie van het lid Geurts c.s. over een systeem van een afrekenbare stoffenbalans uitwerken

Download

Indieners

 • Indiener
  J.L. Geurts, Tweede Kamerlid
 • Medeindiener
  R. Bisschop, Tweede Kamerlid
 • Medeindiener
  R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid
 • Medeindiener
  M.G.J. Harbers, Tweede Kamerlid
 • Medeindiener
  T.C. de Groot, Tweede Kamerlid
 • Medeindiener
  W.J. Moorlag, Tweede Kamerlid

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 122
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen Vergissing
VVD 32 Voor
PVV 20 Tegen Vergissing
CDA 19 Voor
D66 19 Voor
GroenLinks 14 Voor
SP 14 Voor
PvdA 9 Voor
ChristenUnie 5 Voor
PvdD 4 Tegen
50PLUS 3 Voor
DENK 3 Voor
SGP 3 Voor
FVD 2 Tegen
Groep Krol/vKA 2 Tegen
Van Haga 1 Voor

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

32813-1037 Verkenning Afrekenbare Stoffenbalans

Indiener H. Staghouwer, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Verslag van een algemeen overleg

33037-377 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 4 november 2020, over mestbeleid

Indiener A.H. Kuiken, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief regering

33037-374 Contouren toekomstig mestbeleid

Indiener C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:15

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Mestbeleid

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Landbouw, Klimaat en Voedsel

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10