Motie

Motie van het lid Wiersma c.s. over middelen binnen de Nationale Wetenschapsagenda besteden aan sleuteltechnologieën

Download Download

Indieners


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

18-06-2020
33009-91Optimale synergie tussen het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid en de Nationale Wetenschapsagenda