Motie

Motie van de leden Marijnissen en Hijink over onderzoeken of landelijk ingrijpen nodig is om besmettingen in verpleeghuizen terug te dringen

Download Download

Indieners