Motie (gewijzigd/nader)
Infectieziektenbestrijding

Gewijzigde motie van de leden Krol en Asscher over specifiek rekening houden met de positie van mantelzorgers (t.v.v. 25295-168)

Download Download

Ondertekenaars