Motie (gewijzigd/nader)
Infectieziektenbestrijding

Gewijzigde motie van de leden Krol en Marijnissen over zorgvrijwilligers de mogelijkheid geven taken te verrichten in een verpleeghuis (t.v.v. 25295-190)

Download Download

Ondertekenaars