Motie (gewijzigd/nader)
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie)

Gewijzigde motie van de leden Stoffer en Van Haga over het tegengaan van oneigenlijk gebruik (t.v.v. 35412-8)

Download Download

Ondertekenaars