Motie

Motie van de leden Leijten en Lodders over niet afwijken van de wens tot besluitvorming op belastingheffing bij unanimiteit

Download Download

Indieners