Motie (gewijzigd/nader)
Goedkeuring van de op 30 oktober 2016 te Brussel tot stand gekomen Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen Canada, enerzijds, en de Europese Unie en haar lidstaten, anderzijds (Trb. 2017, 13)

Gewijzigde motie van het lid Ouwehand c.s. over intrekking van de Nederlandse steun voor het Mercosur-verdrag (t.v.v. 35154-13)

Download Download

Ondertekenaars


Stemmingsuitslag

Verworpen met handopsteken


detail stemming
Voor
PVV 20
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 4
SGP 3
FvD 2
Van Kooten-Arissen 1
Tegen
VVD 32
CDA 19
D66 19
50PLUS 4
DENK 3
Van Haga 1