Motie (gewijzigd/nader)
Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

Gewijzigde motie van het lid Wiersma over hogescholen en universiteiten aansporen samenwerking met bedrijfsscholen te zoeken (t.v.v. 31288-818)

Download Download

Ondertekenaars