Motie

Motie van de leden Bruins en Van der Molen over een landelijke overlegstructuur tussen hoger beroepsonderwijs en georganiseerd bedrijfsleven

Download Download

Indieners