Motie

Motie van het lid Westerveld c.s. over ook inzichtelijk te maken wat de Iandelijke gemiddelde wachttijden en de totale wachttijden per diagnose groep zijn

Download Download

Indieners