Motie (gewijzigd/nader)
Najaarsnota 2019

Gewijzigde motie van het lid Nijboer c.s. over de Kamer vooraf informeren over de vaststelling van haar mandaat voor onderhandelingen met Shell en ExxonMobil (t.v.v. 35350-7)

Download Download

Ondertekenaars