Motie : Motie van de leden Van Weyenberg en Nijboer over het recht op een aflossingspauze in schuldhulptrajecten

Download

Indieners

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 92
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Voor
D66 19
CDA 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
50PLUS 4
PvdD 4
DENK 3
Van Kooten-Arissen 1
Tegen
VVD 32
PVV 20
SGP 3
FVD 2
Van Haga 1

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een algemeen overleg

24515-557 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 24 juni 2020, over armoede- en schuldenbeleid (voortzetting)

Indiener M.R.J. Rog, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Verslag van een algemeen overleg

24515-556 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 18 juni 2020, over armoede- en schuldenbeleid

Indiener M.R.J. Rog, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief regering

24515-528 Reactie op moties ingediend tijdens het VAO Armoede en Schulden van 16 januari 2020

Indiener T. van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief regering

24515-526 Uitstel toezending reactie op diverse moties ingediend tijdens het Verslag Algemeen Overleg Armoede en Schulden, gehouden op 16 januari 2020

Indiener T. van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Activiteiten

VAO Armoede- en schuldenbeleid (AO d.d. 14/11)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:20

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 20:31

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 09:30

Armoede- en schuldenbeleid

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 09:30

Armoede- en schuldenbeleid (voortzetting)

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 16:45

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:30
Naar boven