Motie

Motie van het lid Sazias c.s. over het schrappen van de term "niet-actief wachtend"

Download Download

Indieners