Statenpassage

Motie : Motie van het lid Dijkhoff c.s. over zo goed als renteloze leningen met coulante terugbetaaltermijnen

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  K.H.D.M. Dijkhoff, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  P.E. (Pieter) Heerma, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Rob Jetten, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  G.J.M. Segers, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

35420-465 Reactie op de motie van het lid Romke de Jong c.s. over het beschikbaar laten komen van liquiditeit (Kamerstuk 35420-390)

Indiener M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

Verslag van een schriftelijk overleg

35420-263 Verslag van een schriftelijk overleg over de uitvoeringsproblemen rondom het steunpakket bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) (Kamerstuk 35420-231)

Indiener F. Azarkan, Tweede Kamerlid

Brief regering

35420-217 Uitbreiding economisch steun- en herstelpakket

Indiener B. van 't Wout, minister van Economische Zaken en Klimaat

Brief regering

35420-214 Specifieke aanpassingen in economisch steun- en herstelpakket

Indiener E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Activiteiten

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 15:00

Extra-procedurevergadering commissie EZK (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Debat over uitbreiding van het steunpakket voor bedrijven

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 11:30

Aansluitend aan de stemmingen Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:30

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:50

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35

Debat over het economisch steunpakket

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:16

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:20

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering EZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Ondernemen en bedrijfsfinanciering

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:05