Statenpassage

Motie : Motie van het lid Moorlag c.s. over het opstellen van een gedragscode door het bedrijfsleven

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    W.J. Moorlag, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    G.J. (Gijs) van Dijk, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    H. Nijboer, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

32761-248 Resultaten van het onderzoek over betalen met persoonsgegevens en consumentenbescherming

Indiener M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

Brief regering

27879-85 Voortgang Consumentenagenda: houvast bij voortdurende verandering

Indiener M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Brief regering

26643-765 Voortgang AI en algoritmen

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Activiteiten

Marktwerking en mededinging

Notaoverleg
Tijd activiteit: 12:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 18:00

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 17:20

Procedurevergadering (hybride) (let op afwijkend tijdstip)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering commissie EZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00

Inzet algoritmes en data-ethiek binnen de rijksoverheid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Extra procedurevergadering commissie Digitale Zaken (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Bescherming persoonsgegevens en digitale grondrechten

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00