Motie : Motie van de leden Alkaya en Weverling over onderzoek naar strategische afhankelijkheden en kwetsbaarheden in Nederland, en hoe die in nationaal of Europees verband gemitigeerd kunnen worden

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.Ö. Alkaya, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    A. Weverling, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Lijst van vragen en antwoorden

36180-24 Lijst van vragen en antwoorden over de Beleidsnota ‘Doen waar Nederland goed in is - Strategie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking'

Indiener J. Wuite, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Lijst van vragen en antwoorden

36100-XVII-8 Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2021 (Kamerstuk 36100-XVII-1)

Indiener J. Wuite, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Brief regering

35207-60 Reactie rapport technologische samenwerking met China

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken

Verslag van een schriftelijk overleg

21501-02-2470 Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda voor de informele Raad Buitenlandse Zaken Handel van 13 en 14 februari 2022 (Kamerstuk 21501-02-2457)

Indiener J. Wuite, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Brief regering

35925-XVII-54 Reactie op de motie van de leden Alkaya en Weverling (Kamerstuk 35570-XVII-26), de motie van het lid Sjoerdsma c.s. (Kamerstuk 35663-15) en de motie van het lid Brekelmans (Kamerstuk 21501-02-2383) inzake strategische afhankelijkheden

Indiener Th.J.A.M. de Bruijn, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Lijst van vragen en antwoorden

35926-2 Lijst van vragen en antwoorden over Homogene Groep Internationale Samenwerking 2022

Indiener G. Wilders, Tweede Kamerlid

Brief regering

34952-144 Voortgangsrapportage Handelsagenda

Indiener Th.J.A.M. de Bruijn, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Verslag van een schriftelijk overleg

21501-20-1726 Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda voor de informele Europese Raad en de Westelijke Balkantop van 5 en 6 oktober 2021 (Kamerstuk 21501-20-1725)

Indiener S. Belhaj, Tweede Kamerlid

Verslag van een schriftelijk overleg

21501-02-2404 Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde Agenda van de informele Raad Buitenlandse Zaken Gymnich van 2 en 3 september 2021

Indiener G. Wilders, Tweede Kamerlid

Verslag van een schriftelijk overleg

21501-02-2297 Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda voor de informele Raad Buitenlandse Zaken Handel van 2 maart 2021 (Kamerstuk 21501-02-2294)

Indiener R. de Roon, voorzitter van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Brief regering

34952-126 Reactie op de motie van het lid Weverling over kwetsbaarheden van het Nederlandse bedrijfsleven voor verstoringen binnen mondiale waardeketens in kaart brengen

Indiener S.A.M. Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Activiteiten

Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (35570-XVII) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:30

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:30

Informele Raad Buitenlandse Zaken Handel

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 16:00

Informele Raad Buitenlandse Zaken Handel

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering (gewijzigde datum)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

China (verplaatst, er wordt naar een nieuwe datum gezocht)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 17:00

China (Geannuleerd i.v.m. plenaire schema)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 19:00

China

Commissiedebat
Tijd activiteit: 16:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:59