Statenpassage

Motie : Motie van het lid Weverling over het afbouwen van de OS-status van China in diverse internationale verbanden

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A. Weverling, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

35207-77 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 6 juli 2023, over China

Indiener R.J. (Rudmer) Heerema, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Brief regering

35207-61 Ontwikkelingen Chinabeleid: een verschuiving van de balans

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken

Verslag van een commissiedebat

35207-55 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 4 november 2021, over China

Indiener G. Wilders, Tweede Kamerlid

Brief regering

21501-02-2422 Verslag Raad Buitenlandse Zaken Handel van 11 november 2021

Indiener Th.J.A.M. de Bruijn, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Verslag van een schriftelijk overleg

21501-20-1726 Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda voor de informele Europese Raad en de Westelijke Balkantop van 5 en 6 oktober 2021 (Kamerstuk 21501-20-1725)

Indiener S. Belhaj, Tweede Kamerlid

Brief regering

21501-02-2393 Verslag Raad Buitenlandse Zaken Handel van 20 mei 2021

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Buitenlandse Zaken

Brief regering

35207-42 Recente ontwikkelingen in China en de situatie in Xinjiang

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Buitenlandse Zaken

Activiteiten

Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (35570-XVII) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:30

Raad Buitenlandse Zaken

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:10

Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:41

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:50

Raad Buitenlandse Zaken Handel

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00

China (gewijzigde tijd)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 09:30

Raad Buitenlandse Zaken Handel (omgezet in een schriftelijk overleg)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 17:00

Raad Buitenlandse Zaken Handel

Commissiedebat
Tijd activiteit: 09:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:25