Motie : Motie van de leden Moorlag en De Groot over het aanwijzen van vijf gebieden in Nederland als nationaal park van wereldklasse

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    W.J. Moorlag, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    T.C. de Groot, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

33576-247 Verzamelbrief Natuur

Indiener C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Verslag van een schriftelijk overleg

33576-224 Verslag van een schriftelijk overleg over Natuur (Kamerstuk 33576-199)

Indiener A.H. Kuiken, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Activiteiten

Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 19:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45

aanvangstijd opnieuw gewijzigd)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:00

Tweeminutendebat Natuur (Kamerstuk 33 576, nr. 224)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 15:10

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering LNV (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Natuur

Commissiedebat
Tijd activiteit: 16:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 17:14