Motie : Motie van het lid Lodders over een speciaal gezant innovatie

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    W.J.H. Lodders, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

28973-254 Voortgang innovatie emissiereductie veehouderij

Indiener P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief regering

29383-386 Toekomst bevorderen innovatie van emissiearme stalsystemen

Indiener P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Verslag van een commissiedebat

32861-77 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 12 oktober 2022, over Leefomgeving

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

29383-368 Reactie op verzoek van de vaste commissie voor LNV over de gevolgen van de drie uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over emissiearme melkveestallen

Indiener Ch. van der Wal-Zeggelink, minister voor Natuur en Stikstof

Brief regering

35925-XIV-161 Stand van zaken stikstof en landelijk gebied

Indiener Ch. van der Wal-Zeggelink, minister voor Natuur en Stikstof

Brief regering

35925-XIV-160 Reactie op verzoek commissie met betrekking tot het advies van de Kwartiermaker

Indiener H. Staghouwer, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Lijst van vragen

Lijst van vragen over perspectieven voor agrarische ondernemers (Kamerstukken 30252 en 35334, nr. 28)

Indiener J.L. Geurts, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief regering

30252-28 Perspectieven voor agrarische ondernemers

Indiener H. Staghouwer, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Lijst van vragen en antwoorden

32861-75 Lijst van vragen en antwoorden over de Beleidsdoorlichting artikel 21 onderdeel stalsystemen

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

28973-249 3e Voortgangsrapportage Programma Duurzame Veehouderij

Indiener C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief regering

35570-XIV-72 Inzet speciaal gezant innovatie

Indiener C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief regering

29383-357 Advies Taskforce Versnelling Innovatieproces Stalsystemen en stand van zaken Subsidiemodules brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen

Indiener C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Activiteiten

Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 19:00

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 18:30

aanvangstijd opnieuw gewijzigd)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:00

Landbouw, klimaat en voedsel

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35

Mestbeleid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 18:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00

Dieren in de veehouderij

Commissiedebat
Tijd activiteit: 15:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:52

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:44

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:14