Statenpassage

Motie : Motie van de leden Paternotte en Geluk-Poortvliet over in gesprek gaan met Frascati en PLAN Brabant

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Jan Paternotte, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    L.W.D. Geluk-Poortvliet, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

32820-401 Toezeggingen, gedaan tijdens het wetgevingsoverleg van 23 november 2020, over financiƫle ruimte voor meerjarige steun voor Gasthuis Frascati en Plan Brabant, de B-lijst van het Fonds voor Cultuurparticipatie en het Omscholingsfonds Dansers Nederland

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Activiteiten

Begroting OCW, onderdeel Cultuur

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 11:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:15