Statenpassage

Motie (gewijzigd/nader) : Gewijzigde motie van het lid Ouwehand c.s. over een importverbod op bont en bontproducten (t.v.v. 25295-671)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Esther Ouwehand, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Jesse Klaver, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Tjeerd de Groot, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

22112-3879 Fiche: Mededeling ‘Fur free Europe’

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Buitenlandse Zaken

Verslag van een commissiedebat

21501-32-1333 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 23 juni 2021, over de Landbouw- en Visserijraad

Indiener A.H. Kuiken, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief regering

21501-32-1330 Verslag Landbouw- en Visserijraad van 28 en 29 juni 2021

Indiener C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief regering

21501-32-1307 Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad van 28 en 29 juni 2021

Indiener C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief regering

28286-1166 Stand van zaken met betrekking tot SARS-CoV-2 bij dieren

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Activiteiten

Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:15

Procedurevergadering VWS (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:15

Extra-procedurevergadering commissie LNV (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:45

aanvangstijd opnieuw gewijzigd)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering LNV (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Landbouw- en Visserijraad op 5-7 september 2021

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:10

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35

Nationaal Strategisch Plan (NSP)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Zoönosen en dierziekten

Commissiedebat
Tijd activiteit: 18:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:04

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering commissie LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15