Motie (gewijzigd/nader) : Gewijzigde motie van het lid Stoffer c.s. over het definitief schrappen van het plan voor verzilting van het Volkerak-Zoommeer (t.v.v. 27625-519)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Chris Stoffer, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    R.J. (Remco) Dijkstra, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    J.L. Geurts, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Lijst van vragen

Lijst van vragen over het Nationaal Water Programma 2022-2027 (Kamerstuk 35325-5)

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

35325-5 Nationaal Water Programma 2022-2027

Indiener M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Verslag van een commissiedebat

27625-552 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 9 juni 2021, over water

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

27625-541 Stand van zaken n.a.v. het commissiedebat water van 9 juni 2021

Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Lijst van vragen

Lijst van vragen over het Ontwerp Nationaal Water Programma 2022-2027 (Kamerstuk 35325-2)

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

35325-2 Ontwerp Nationaal Water Programma 2022-2027

Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering commissie Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Ontwerp Nationaal Water Programma 2022-2027

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 12:00

Water

Commissiedebat
Tijd activiteit: 18:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Aansluitend aan de Stemming: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:59

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:30

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:54

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Nationaal Water Programma 2022-2027

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 12:00

Water

Commissiedebat
Tijd activiteit: 16:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15