Statenpassage

Motie : Motie van de leden Jetten en De Groot over zich inzetten voor een ambitieuze EU-biodiversiteitsstrategie 2030

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Rob Jetten, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Tjeerd de Groot, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

26407-145 Verwachtingen biodiversiteitsconferentie COP15

Indiener Ch. van der Wal-Zeggelink, minister voor Natuur en Stikstof

Brief regering

21501-08-880 Geannoteerde agenda Milieuraad van 24 oktober 2022 in Luxemburg

Indiener V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Verslag van een commissiedebat

26407-140 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 13 april 2022, over de Nederlandse inzet met betrekking tot het VN-Biodiversiteitsverdrag

Indiener J.L. Geurts, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief regering

26407-139 Nederlandse inzet voor de top over het VN-Biodiversiteitsverdrag

Indiener Ch. van der Wal-Zeggelink, minister voor Natuur en Stikstof

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda Informele Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking 6-7 maart 2022

Indiener J. Wuite, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan de minister - inbreng schriftelijk overleg Informele Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 23 februari 2022

Indiener E.A.M. Meijers, griffier

Brief regering

21501-04-247 Geannoteerde agenda Informele Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking 6-7 maart 2022

Indiener E.N.A.J. Schreinemacher, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Verslag van een schriftelijk overleg

21501-08-848 Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda informele bijeenkomst van klimaat- en milieuministers 20 en 21 januari 2022 te Amiens, Frankrijk

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

26407-138 Reactie op verzoek commissie over de Nederlandse inzet voor de VN-top over biodiversiteit en de stand van zaken van het proces

Indiener C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Activiteiten

Europese Raad d.d. 15-16 oktober 2020

Notaoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:39

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:49

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:30

Milieuraad op 24 oktober 2022

Commissiedebat
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:50

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Landbouw- en Visserijraad 30 januari (DUUR VERLENGD)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:29

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:25