Motie : Motie van het lid Van Ojik c.s. over een EU-rechtsstaatmechanisme dat garantie biedt dat landen die de rechtsstaat uithollen en vrije meningsuiting bedreigen, niet in aanmerking komen voor EU-subsidies

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A. van Ojik, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    R.M. Leijten, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    E.M.J. Ploumen, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

21501-20-1795 Appreciatie arrest EU Hof van Justitie over geldigheid van de Meerjarig Financieel Kader rechtsstaatverordening

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken

Brief regering

21501-02-2426 Overzicht EU-rechtsstaatinstrumentarium

Indiener H.P.M. Knapen, minister van Buitenlandse Zaken

Verslag van een algemeen overleg

21501-02-2240 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 3 november 2020, over Raad Algemene Zaken d.d. 10 november 2020

Indiener H.S. Veldman, voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken

Brief regering

21501-20-1622 Appreciatie onderhandelingsresultaat van Raad en Europees Parlement over de MFK-rechtsstaatverordening

Indiener S.A. Blok, minister van Buitenlandse Zaken

Brief regering

21501-02-2226 Geannoteerde agenda voor de informele videoconferentie van de leden van de Raad Algemene Zaken van 10 november 2020

Indiener S.A. Blok, minister van Buitenlandse Zaken

Activiteiten

Europese Raad d.d. 15-16 oktober 2020

Notaoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Raad Algemene Zaken dd 10 november 2020

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 18:30

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:00

Raad Algemene Zaken van 1 en 8 december 2020

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 13:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Rechtsstatelijke ontwikkelingen in de Europese Unie

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Raad Algemene Zaken d.d. 23 mei 2022

Commissiedebat
Tijd activiteit: 17:00

Raad Algemene Zaken d.d. 23 mei 2022

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 10:00