Statenpassage

Motie : Motie van het lid Agnes Mulder c.s. over de mogelijkheden van burgerpanels

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  A.H. (Agnes) Mulder, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  M.F. Sienot, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Tom van der Lee, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Chris Stoffer, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Sandra Beckerman, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Lammert van Raan, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  W.J. Moorlag, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

32813-1084 Kabinetsinzet burgerfora bij klimaat- en energiebeleid

Indiener R.A.A. Jetten, minister voor Klimaat en Energie

Verslag van een schriftelijk overleg

32813-682 Verslag van een schriftelijk overleg over klimaat en energie (o.a. Kamerstuk 32813-624)

Indiener F. Azarkan, Tweede Kamerlid

Brief regering

32813-674 Advies van de adviescommissie Burgerbetrokkenheid bij het klimaatbeleid (Commissie Brenninkmeijer)

Indiener B. van 't Wout, minister van Economische Zaken en Klimaat

Brief regering

35570-VII-95 Versterking en vernieuwing lokale democratie

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief regering

32813-672 Voortgangsbericht RES-proces

Indiener B. van 't Wout, minister van Economische Zaken en Klimaat

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over klimaat en energie (o.a. Kamerstuk 32813-624)

Indiener W.J.T. Renkema, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Brief regering

32813-659 Nadere informatie over de uitvoering van de motie Agnes Mulder c.s. over de mogelijkheden van burgerpanels (Kamerstuk 32813-578)

Indiener B. van 't Wout, minister van Economische Zaken en Klimaat

Brief regering

31936-831 Uitvoering van de motie van het lid Van Raan c.s. over inzetten van burgerpanels bij het overleg over de toekomst van luchthavens (Kamerstuk 35570-XII-50)

Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

32813-624 Uitvoering van de motie van het lid Agnes Mulder c.s. over de mogelijkheden van burgerpanels

Indiener E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Activiteiten

Klimaat en energie

Notaoverleg
Tijd activiteit: 18:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 10:15

Extra-procedurevergadering (groslijst controversieel verklaren)(via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Klimaat en Energie

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:30

Klimaat en energie

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:45

Luchtvaart

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:15

Financiƫn decentrale overheden en versterking lokaal bestuur

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00