Motie : Motie van het lid Van den Berge c.s. over een onderzoek naar georganiseerd sadistisch misbruik van kinderen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C.N. van den Berge, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    A.H. Kuiken, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Michiel van Nispen, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan de minister van Justitie en Veiligheid vragen aan te geven wanneer het eindrapport van de Commissie Hendriks naar de Kamer wordt gestuurd.

Indiener A.M. Brood, griffier

Verslag van een schriftelijk overleg

31015-244 Verslag van een schriftelijk overleg over de tussenrapportage van de tijdelijke onderzoekscommissie Georganiseerd Sadistisch Misbruik van Minderjarigen (Kamerstuk 31015-240)

Indiener P.H. van Meenen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Brief regering

35349-19 Reactie op diverse verzoeken aangaande onderzoek naar ritueel misbruik en sektes

Indiener F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid

Brief regering

34843-46 Georganiseerd ritueel misbruik van minderjarigen

Indiener F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid

Verslag van een schriftelijk overleg

34843-44 Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. vroegtijdige aanpak seksueel misbruik

Indiener P.H. van Meenen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Brief regering

33552-79 Antwoorden op vragen gesteld tijdens het notaoverleg van 28 oktober 2020 over slachtoffers

Indiener F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid

Activiteiten

Wet uitbreiding slachtofferrechten (35349)

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 19:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedures en brieven (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedures en brieven (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Kindermisbruik en seksueel geweld

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedures en brieven (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45