Motie : Motie van het lid Palland c.s. over de situatie van grensondernemers monitoren

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H.M. Palland, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    E.E.W. Bruins, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    S.P.R.A. van Weyenberg, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

35420-272 Reactie op de uitvoering van de moties van de leden Gijs van Dijk en Palland over steun voor grensondernemers (Kamerstuk 35669-43) en motie van het lid Palland c.s. over de situatie van grensondernemers monitoren (Kamerstuk 35420-132)

Indiener W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Activiteiten

Debat over het derde steunpakket voor bedrijven en werknemers

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Debat over het economisch steunpakket

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:16

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (digitaal)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:10