Motie : Motie van het lid Smeulders c.s. over bijstandsregels voor jongeren tot 27 jaar versoepelen

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  P.H.M. Smeulders, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  W.J.T. Renkema, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  E.E.W. Bruins, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  C.M. van Brenk, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Bart van Kent, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  H.M. Palland, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  S.P.R.A. van Weyenberg, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  L.F. Asscher, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

35420-319 Appreciatie gewijzigde motie van het lid Maatoug over gebruik maken uitzonderingsmogelijkheden kostendelersnorm in knellende gevallen (t.v.v. Kamerstuk 35420-297)

Indiener W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief regering

35420-314 Het steun- en herstelpakket in het derde kwartaal van 2021

Indiener S.A. Blok, minister van Economische Zaken en Klimaat

Brief regering

34352-201 Stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de motie van het lid Jasper van Dijk c.s. over het inventariseren van problemen bij jongeren door de lage uitkering en de zoektermijn (Kamerstuk 24515-535)

Indiener B. van 't Wout, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief regering

24515-571 Reactie op Nibud-bericht "Verhogen bijstand en minimumjeugdloon"

Indiener W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief regering

35420-193 De economische impact van het coronavirus en contactbeperkende maatregelen

Indiener E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Brief regering

Gemeentenieuws van SZW 2020-7

Indiener B. van 't Wout, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Verslag van een schriftelijk overleg

21501-31-580 Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde Agenda Informele Raad WSBVC 13 oktober 2020 en consultatie EGF

Indiener M.R.J. Rog, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Activiteiten

Debat over het derde steunpakket voor bedrijven en werknemers

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:16

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Debat over het nieuwe steunpakket

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:30

Armoede- en schuldenbeleid

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:10

Extra-procedurevergadering (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (digitaal)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00