Statenpassage

Motie : Motie van het lid Dik-Faber c.s. over beter betrekken van verpleegkundigen en verzorgenden bij besluiten over opschaling van de coronazorg in ziekenhuizen en verpleeghuizen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    K.H.D.M. Dijkhoff, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Jesse Klaver, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

29282-414 Opvolging CNO-advies 'Niets over ons, zonder ons' en andere trajecten betreffende de individuele beroepsuitoefening

Indiener T. van Ark, minister voor Medische Zorg

Activiteiten

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 18:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:50

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:00

Arbeidsmarktbeleid in de zorg

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:15

Arbeidsmarktbeleid in de zorg

Commissiedebat
Tijd activiteit: 09:30