Motie : Motie van het lid Dijkhoff c.s. over een marktconsultatie onder welke voorwaarden marktpartijen bereid zijn te investeren in kerncentrales in Nederland

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  K.H.D.M. Dijkhoff, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Geert Wilders, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  P.E. (Pieter) Heerma, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  C.G. van der Staaij, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

32645-100 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 13 oktober 2022, over Kernenergie

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Brief regering

32645-98 Informatie over acties die zijn ingezet om uitvoering te geven aan het coalitieakkoord op het gebied van kernenergie

Indiener R.A.A. Jetten, minister voor Klimaat en Energie

Brief regering

32645-96 Rapport KPMG inzake Marktconsultatie kernenergie

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Brief regering

34682-80 Afronding nahangprocedure Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief regering

32645-93 Voortgang van de uitvoering van de motie van het lid Dijkhoff c.s. over een marktconsultatie onder welke voorwaarden marktpartijen bereid zijn te investeren in kerncentrales in Nederland

Indiener E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Brief regering

35167-29 Initiële reactie op het ENCO-rapport

Indiener E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Brief regering

35167-28 Rapport van ENCO over kernenergie naar aanleiding van de motie Yesilgöz-Zegerius/Agnes Mulder (Kamerstuk 35167-15)

Indiener E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Activiteiten

Algemene Politieke Beschouwingen (VOORTZETTING))

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:46

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:15

Extra-procedurevergadering commissie EZK (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:05

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Klimaat en energie

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering EZK (digitaal)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Kernenergie

Commissiedebat
Tijd activiteit: 11:45

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:15