Motie : Motie van de leden Sjoerdsma en Van der Graaf over geen Europese subsidies voor lidstaten die zich niet aan de rechtsstaatprincipes houden

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    S.W. Sjoerdsma, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    S.J.F. van der Graaf, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

21501-20-1795 Appreciatie arrest EU Hof van Justitie over geldigheid van de Meerjarig Financieel Kader rechtsstaatverordening

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

35925-V-49 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Indiener G. Wilders, Tweede Kamerlid

Brief regering

21501-02-2426 Overzicht EU-rechtsstaatinstrumentarium

Indiener H.P.M. Knapen, minister van Buitenlandse Zaken

Verslag van een algemeen overleg

21501-02-2240 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 3 november 2020, over Raad Algemene Zaken d.d. 10 november 2020

Indiener H.S. Veldman, voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken

Brief regering

21501-20-1622 Appreciatie onderhandelingsresultaat van Raad en Europees Parlement over de MFK-rechtsstaatverordening

Indiener S.A. Blok, minister van Buitenlandse Zaken

Brief regering

21501-02-2226 Geannoteerde agenda voor de informele videoconferentie van de leden van de Raad Algemene Zaken van 10 november 2020

Indiener S.A. Blok, minister van Buitenlandse Zaken

Verslag van een schriftelijk overleg

32317-637 Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda voor de JBZ-raad van 8-9 oktober 2020

Indiener P.H. van Meenen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Verslag van een schriftelijk overleg

21501-07-1720 Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 5 en 6 oktober 2020 (Kamerstuk 21501-07-1719)

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiƫn

Brief regering

21501-20-1609 Appreciatie compromisvoorstel MFK-rechtsstaatverordening

Indiener S.A. Blok, minister van Buitenlandse Zaken

Verslag van een schriftelijk overleg

21501-02-2203 Verslag schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken 22 september 2020 (Kamerstuk 21501-02-2195)

Indiener H.S. Veldman, voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Raad Algemene Zaken dd 13 oktober 2020 (minus Brexit)

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:30

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:00

Raad Algemene Zaken van 1 en 8 december 2020

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 13:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Rechtsstatelijke ontwikkelingen in de Europese Unie

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Raad Algemene Zaken d.d. 23 mei 2022

Commissiedebat
Tijd activiteit: 17:00

Raad Algemene Zaken d.d. 23 mei 2022

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 10:00