Motie : Motie van de leden Gijs van Dijk en Smeulders over onderzoeken in hoeverre sectoren per 1 januari 2021 gebruik kunnen maken van de subsidieregeling zware beroepen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    G.J. (Gijs) van Dijk, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    P.H.M. Smeulders, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

25883-406 Inwerkingtreding Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden

Indiener W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief regering

35420-134 Uitwerking aanvullend sociaal pakket

Indiener W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Activiteiten

Debat over het pensioenakkoord

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 15:30

Debat over het derde steunpakket voor bedrijven en werknemers

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:16

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:10

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:10

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:50

Procedures en brieven (digitaal)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Pensioenonderwerpen

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:05