Statenpassage

Motie : Motie van het lid Dik-Faber c.s. over in de SDE++ de gehele economische levensduur meenemen in de berekening van de CO2 reductie

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  M.F. Sienot, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  A.H. (Agnes) Mulder, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Tom van der Lee, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

31239-342 Openstelling SDE++ 2022

Indiener R.A.A. Jetten, minister voor Klimaat en Energie

Verslag van een schriftelijk overleg

32813-682 Verslag van een schriftelijk overleg over klimaat en energie (o.a. Kamerstuk 32813-624)

Indiener F. Azarkan, Tweede Kamerlid

Brief regering

31239-329 Openstelling SDE++ 2021

Indiener B. van 't Wout, minister van Economische Zaken en Klimaat

Brief regering

31239-327 Voortgang stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie

Indiener E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Activiteiten

STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 02:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:05

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 18:00

Extra-procedurevergadering commissie EZK (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Klimaat en Energie

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 18:30

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Klimaat en energie

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:45

Klimaat en energie

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:41

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30

SDE++

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering EZK (digitaal)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aanvang middag vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:00